Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.

Záchranná služba

Pisárecká 480/11, 603 00 - Brno - dále trénujeme na bazéně TJ Tesla Brno na Halasově náměstí

Den náborů na Kraví hoře - Brno 2023
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2024

Vodní záchranná služba Brno-město, z. s. (dále jen VZS BM) je nestátní nezisková organizace (zapsaný spolek). Naše organizace provozuje preventivní záchranářskou činnost a kvalifikovanou předlékařskou první pomoc především na Brněnské přehradě.
Projekt Mladý vodní záchranář je určen pro děti od 8 do 17 let, kterým se snažíme nabídnout atraktivní a smysluplné využití volného času. Rádi bychom mládeži dali šanci stát se skutečným vodním záchranářem - dokonale ovládat první pomoc a záchranářské techniky, zlepšit fyzickou kondici a vést k samostatnosti a odpovědnosti. Členové z řad mládeže se po dovršení plnoletosti mohou zapojit do všech činností naší organizace, například do zajištění Služeb na Brněnské přehradě.
Pro děti jsou připraveny týdně tři tréninky (suchý na hřišti a v učebně a mokré tréninky na bazéně, kde pracují na svých plaveckých a záchranářských dovednostech). Tréninky jsou vedené kvalifikovanými trenéry. Tyto pravidelné tréninky jsou obohaceny různými nepravidelnými doplňkovými školeními a praktickými nácviky. Například výuka a nácvik první pomoci, kardiopulmonální resuscitace (KPR) a mnoho dalšího. Pro mládež je také připravována řada dalších akcí. Například Víkendovky - víkendové akce na naší základně na Brněnské přehradě, ResQ-Tripy - jednodenní akce zaměřené na praktické dovednosti nebo Hlavní prázdninové soustředění mládeže - 10denní soustředění s intenzivní výukou všech dovedností. Naši členové z řad mládeže mají také možnost závodit ve vodním záchranném sportu, přičemž se mohou dostat na závody nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 
Získané dovednosti
•    znalost první pomoci, včetně jejího praktického použití
•    znalost technik vodní záchrany a nebezpečí u vody
•    zlepšení plaveckých dovedností a fyzické kondice
•    znalost ovládání plavidel, radioprovozu, práce s mapou a mnoho dalšího
 
Tréninky
Skupina OM (08 - 13 let)
Úterý 18:00 - 19:00, areál PIS, Pisárecká 11, Brno - suchý trénink
Čtvrtek 18:00 - 19:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Neděle 16:00 - 17:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Skupina OR (14 - 15 let)
Úterý 18:00 - 19:00, areál PIS, Pisárecká 11, Brno - suchý trénink
Čtvrtek 19:00 - 20:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Neděle 16:00 - 17:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Skupina OS (16 - 17 let)
Pondělí 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Úterý 18:00 - 19:00, areál PIS, Pisárecká 11, Brno - suchý trénink
Čtvrtek 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Pátek 19:00 - 20:00, Brněnská přehrada - mokrý trénink
Sobota (nepravidelně) - areál PIS, Pisárecká 11, Brno - suchý trénink
Skupina DM (18 - 26 let)
Pondělí 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Čtvrtek 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Pátek 19:00 - 20:00, Brněnská přehrada - mokrý trénink
Sobota (nepravidelně) - areál PIS, Pisárecká 11, Brno - suchý trénink
Skupina DS (27 - 99 let)
Pondělí 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Čtvrtek 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí - mokrý trénink
Pátek 19:00 - 20:00, Brněnská přehrada - mokrý trénink
Sobota (nepravidelně) - areál PIS, Pisárecká 11, Brno - suchý trénink

Poznámky:
- Rozhodující je ROK narození.

Přidej se k nám
Pokud tě výše uvedené informace zaujaly, kontaktuj nás prosím prostřednictvím našeho online formuláře (https://www.vzs-brno.cz/index.php/vodni-zachranari/pridej-se-k-nam).
 
kontaktní osoba pro případné zájemce:
Petr HLADKÝ
velitel sekce náboru členů
+420 722 588 926
hladky@vzs-brno.cz

https://www.vzs-brno.cz/