SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Požární sport

Zubatého 1, 614 00 Brno

Den náborů na Kraví hoře - Brno 2016
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2017
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2018
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2019
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2020
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2021
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2022
Den náborů na Kraví hoře - Brno 2023
Den Náborů za Lužánkami - Brno 2015

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Požární sport úzce souvisí s činností hasičů. Sport je pro dospělé hasiče součástí speciální tělesné přípravy, díky níž se udržují v kondici a trénují potřebné dovednosti, aby s hasičským nářadím dokázali účinně pomoci, když je třeba. Podle hesla: „Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš“ se požárnímu sportu věnují i děti, a to nejen kluci, ale i holky.

Mladí hasiči soutěží v následujících kategoriích:

  • Mladší žáci: 6 – 11 let
  • Starší žáci: 12 – 14 let
  • Dorost: 15 – 18 let.

Některé sbory navíc vedou i přípravku pro děti mladší než 6 let.

Tradičními disciplínami hasičského sportu je požární útok s vodou, štafeta 4 x 100 m či běh jednotlivců na 60 m či 100 m s hasičskými  překážkami. Vyvrcholením sportovní sezóny je Mistrovství ČR hry Plamen a v požárním sportu dorostu, či mezinárodní soutěže podle pravidel CTIF (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů).

V posledních letech se dostávají do módy také závody jednotlivců TFA (Toughest Firefighter Alive), takzvaný železný hasič. V této disciplíně určené převážně dospělým závodníkům plní soutěžící v hasičské výstroji úkoly náročné na sílu, rychlost, výdrž – tedy celkovou fyzickou zdatnost.

Nedílnou součástí činností oddílů mladých hasičů jsou vedle sportu i výchovně vzdělávací aktivity v oblasti požární ochrany, tábornické dovednosti a jiné sportovně laděné volnočasové aktivity.

V Brně působí 15 sborů dobrovolných hasičů pracujících s dětmi a mládeží, členská základna mládeže čítá zhruba 400 členů, dalších přibližně 100 členů jsou aktivní sportovci od 18 do 26 let.

Činnost jednotlivých oddílů mládeže koordinuje a metodicky řídí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Brno – město.

https://www.oshbrnomesto.cz/verejnost/nabor/

Během letošního dne náborů se veřejnosti představí Sbor dobrovolných hasičů Brno - Královo Pole. Sbor byl založen již v roce 1880, kolektiv mladých hasičů pak v roce 1935. V současné době se věnuje požárnímu sportu dětí a mládeže od 6ti do 26ti let.  

Královopolští mladí hasiči mají na kontě řadu sportovních úspěchů. V postupových soutěžích se umísťují na předních místech v kategoriích mladších žáků, starších žáků i dorostu. Pravidelně se účastní Neoficiálního mistrovství ČR v halové soutěži v Havířově. V roce 2019 reprezentoval sbor Filip Kalášek na mistrovství ČR soutěže dorostu, kde vybojoval 2. místo.

Schůzky a tréninky mladých hasičů se konají pravidelně po celý rok. V době letních prázdnin byl pro členy oddílu organizován stanový tábor a účastnili se přeboru jednotlivců v běhu na 60 m s hasičskými překážkami.


Jan Šrůtek, velitel SDH | mob. 607 641 795| sdhkrpole@seznam.cz 

www.sdhkralovopole.cz