Hygienická opatření

26. 08. 2020

Na Dni náborů respektujeme hygienická opatření v souladu s vydanými pravidly a doporučeními MZ ČR. Pro zajištění přítomnosti max. 1 000 osob na místě v jeden čas je prováděno sčítání počtu návštěvníků.  Areál je navíc rozčleněn na několik samostatných částí. U každého vstupu jsou k dispozici pokyny a dezinfekce, současně probíhá průběžná evidence počtu návštěvníků Dne náborů.

Prosíme o respektování následující pokynů:

                              

Ke stažení:
Pokyny STAREZ - SPORT, a.s.     

Covid-19 - obecně